سخن روز /
وظایف و ماموریت های سازمان
وظایف و ماموریت های سازمان
وظایف سازمان

وظایف حاکمیتی

وظایف حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در قبال شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی به چهار حوزه تقسیم می گردد :

الف) وظایف سیاستگذاری:

در امور سـازماندهی، سامانـدهی، کارآمدسـازی و ارتـقاء سطـح توانمـندیهای تخـصصی، مهارتی، مالی، عملیاتی، خدمات رسانی و مدیریتی تعاونی های روستایی و کشاورزی.

ب) وظایف هدایتی :

- آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی.

- ترویج و اشاعه فرهنگ تعاون به منظور توسعه کمی و کیفی تعاونی ها .

- تعلیم وتربیت نیروی انسانی مورد نیازسازمان وتعاونی ها .

- ارائه خدمات فرهنگی به اعضاء ، کارکنان و مدیران تعاونی ها.

ج) وظایف حمایتی :

حمایتهای حقوقی، فنی و تخصصی ، مالی، اعتباری(تسهیلاتی)، بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی، امورمطالعاتی و پژوهشی و نیز دفاع ازمنافع مادی و معنوی تعاونی های روستایی و کشاورزی درسطوح ملی، استانی و شهرستانی.

د) وظایف نظارتی :

نظارت و حسابرسی مستمر تعاونی ها و اتحادیه های سراسری، استانی و شهرستانی.

وظایف تصدی گری سازمان واگذار شده به شبکه:

1- تهیه و توزیع نهاده ها ( کود ، بذر ، سم ، نهال و...) و ماشین آلات کشاورزی.

2- خرید، جمع آوری، نگهداری و فروش محصولات کشاورزی و نیز سایر محصولات تولیدی شرکتها و اتحادیه های روستایی و کشاورزی.

3- ایجاد تاسیسات نگهداری ( انبار، سردخانه و...) ، صنایع تبدیلی و نمایشگاههای محصولات کشاورزی.

4- انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز تعاونیها واتحادیه ها (ایجاد صندوق بازنشستگی ، تعمیرگاههای ثابت و سیار، ماشین آلات ، ایجاد واحدهای اعتباری ، تهیه و اجرای طرح های تبلیغاتی ، ایجاد سیستم حمل و نقل و ...)

5- تهیه، تولید ، توزیع و فروش کالاهای مصرفی روستائیان و کشاورزان.

6- انجام خدمات فنی جهت تهیه طرحهای تولیدی.

7- برگزاری دوره های آموزشی اعضا و ارکان تعاونیها و اتحادیه ها.

8- ایجاد تاسیسات و ساختمانهای اداری مورد نیاز تعاونیها و اتحادیه ها.

وظایف شبکه تعاونیها و تشکلها

1- خرید و تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج معیشتی و حرفه ای اعضاء

2- انجام عملیات جمع آوری،نگهداری،تبدیل،طبقه بندی، بسته بندی ، حمل و نقل

3- بازار یابی ، ایجاد مراکز و بازارچه عرضه محصولات تولیدی اعضاء

4- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه ای و یا زندگی اعضاء

5- بهره برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی یا استیجاری وایجاد مجتمع های تولیدی

6- تهیه و تامین و توزیع انواع نهاده های کشاورزی

7- ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی ،مراکز ذخیره سازی محصولات کشاورزی

8- برگزاری نمایشگاه جهت معرفی وبازار یابی وصادرات محصولات کشاورزی درداخل وخارج از کشور

9- فراهم نمودن وسایل توسعه و ترویج تعاون و آموزش حرفه ای اعضاء

10- تامین تسهیلات ، عقد قرارداد و قبول نمایندگی موسسات بیمه وسایر موسسات مالی و بانکها

11- ایجاد رابطه با موسسات جهانی تعاون در چارچوب قوانین و مقررات کشور

12- برگزاری دوره های آموزشی وتخصصی برای ارکان واعضاءتعاونی ها

13- تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء با همکاری سازمان های مربوطه


انجام عملیات زیربنائی کشاورزی

1- ایجاد واحدهای کشاورزی اعم از واحدهای زراعی ،باغی ،دامی و تاسیسات مورد نیاز

2-  انجام هرگونه معاملات جهت تأمین نیازها ی نهاده ای و معیشتی اعضاء

3- انجام خدمات فنی و مشاوره ای به منظور تهیه و اجرای طرح های فنی و تولیدی
تاریخ به روز رسانی:
2018/12/17
تعداد بازدید:
383
Powered by DorsaPortal